Επιδότηση
Ηλιακού 2023

“Ανακύκλωση Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα”

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης «Αντικατάσταση και Aνακύκλωση Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων» αφορά την αντικατάσταση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με καινούργιο ηλιακό θερμοσίφωνα.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος έχει στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, την μεγάλη εξοικονόμηση κόστους ενέργειας για τους πολίτες και παράλληλα την επίτευξη ενός καθαρότερου περιβάλλοντος στις πόλεις μας και την υγεία όλων μας.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

 

 • Επιλέξιμες είναι όλες οι κατοικίες (κύριες ή δευτερεύουσες) εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα.
 • Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως και 60% βάσει της εισοδηματικής κατηγορίας του ωφελούμενου.
 • Διαβάστε αναλυτικά την προδημοσίευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας:  https://ypen.gov.gr/anakyklono-allazo-thermosifona/

 

Ηλιακοί θερμοσίφωνες Sieline για το πρόγραμμα
ανακύκλωσης ηλεκτρικού θερμοσίφωνα

Ενδεικτικά (επιδότηση και τελική τιμή)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΜΟΝΤΕΛΟΤΙΜΗΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 60%*ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
120ltSIELINE ECO 120880 €528 €352 €
150ltSIELINE ECO 150930 €558 €372 €
200ltSIELINE ECO 2001125 €675 €450 €
300ltSIELINE ECO 3001435 €861 €574 €
* «Μέγιστο ύψος επιδότησης»
* «Όλα τα επιδοτούμενα μοντέλα ηλιακών θερμοσιφώνων SIELINE με τιμή ανάλογα με την επιδότηση»
* «Κόστος για εγκατάσταση ή και αποξήλωση παλαιού ηλιακού θερμοσίφωνα – τιμές ενδεικτικές»

Οφέλη συνεργασίας με τo OIKOMARKET

 

 • Δωρεάν αυτοψία στο έργο.
 • Υποστήριξη από συνεργάτες μας και ενεργειακούς επιθεωρητές.
 • Σύνταξη προσφοράς προϊόντων.
 • Εκτέλεση εργασιών σε σύντομο χρονικό διάστημα και έλεγχος καλής λειτουργίας.
 • Άμεση αποστολή πιστοποιητικών, παραστατικών και όλων των απαραίτητων εγγράφων.

Χρονικά Ορόσημα

ΤΥΠΟΣΗΜΕΡΕΣΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΗΜ/ΝΙΑ ΕΩΣ
Προκήρυξη Προγράμματος1/3/2023
Περίοδος Αιτήσεων Δικαιούχων202/3/202322/3/2023
Περίοδος Ενστάσεων723/3/202330/3/2023
Περίοδος Αγορών12031/3/202329/7/2023
Περίοδος Εξ. Δεσμεύσεων1029/7/20238/8/2023
Μεταβατική Περίοδος3028/8/2023
Ολοκλήρωση Πληρωμών31/12/2023

Δικαιολογητικά, Επιλογή & Βαθμολόγηση Δικαιούχων

 • Αυθεντικοποίηση στοιχείων αιτούντος & αίτηση ένταξης στην επιδότηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://allazothermosifona.gov.gr/.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με ΑΑΔΕ για Εξαρτόμενα Μέλη και Μονογονεϊκή οικογένεια.
 • 11ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος οικίας.
 • Ύπαρξη ή Μη μέλους ΑΜΕΑ στην οικογένεια και προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού.
 • Μοναδικό αριθμό Κινητού τηλεφώνου.
 • Οικιακοί καταναλωτές με τοποθετημένο Ηλεκτρικό ή Παλαιό Ηλιακό Θερμοσίφωνα.
 • Φυσικά πρόσωπα γεννημένα μετά τις 1/1/2006, Φορολογική Δήλωση 2021,
 • Δυνατότητα 2 αιτήσεων ανά οικογένεια (κύρια & δευτερεύουσα).
 • Βαθμολόγηση βάσει ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ κριτηρίων (ΑΜΕΑ, Μονογονεϊκές, Εξαρτώμενα Μέλη) Πρόταση: ΑΜΕΑ 31%, Μονογονεϊκές 31% ,Εξαρτώμενα Μέλη 38%
 • Για την κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης λαμβάνεται υπόψη η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση αιτήσεων που ισοβαθμούν, η κατάταξη γίνεται με βάση την βαθμολογία σε επιμέρους κριτήρια, και σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας Κ1(ΑΜΕΑ)/ Κ2(Μονογονεϊκές) /Κ3(αριθμός εξαρτώμενων τέκνων).
 • Στην περίπτωση που η βαθμολογία είναι η ίδια σε όλα τα κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης (προγενέστερες αιτήσεις προηγούνται).

 

Κριτήρια, Είδος & Ύψος Ενίσχυσης

 • Μία(1) Συσκευή ανά Αίτηση.
 • Κατηγοριοποίηση ΗΘΣ βάσει λίτρων/μελών οικογένειας–Καθορισμός τιμής πλαφόν ανά κατηγορία.
 • Στην επιχορηγούμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται άλλα πιθανά κόστη (π.χ.κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης της συσκευής, προαιρετικά εξαρτήματα κλπ.) τα οποία θα πρέπει να τιμολογούνται διακριτά.
 • Λόγω της τιμής Μέγιστης Τιμής Πλαφόν που χρησιμοποιείται (τιμή της κατηγορίας 201+λίτρων) δημιουργείται Πλεόνασμα που αναδιανέμεται ανά δύο μήνες.

 

ΧΩΡ. BOILER (ΛΙΤΡΑ) ΑΠΟΧΩΡ. BOILER (ΛΙΤΡΑ) ΕΩΣΜΟ ΛΤ (ΜΕ ΦΠΑ)ΠΛΑΦΟΝ (ΜΕ ΦΠΑ)
1101301.100€385€
1311601.400€490€
1612001.800€630€
201+2.200€770€

Διαδικασία Ανακύκλωσης

 • Η συμμετοχή κάθε Δικαιούχου στο Πρόγραμμα σημαίνει τη ρητή αποδοχή της υποχρέωσης παράδοσης της Παλαιάς Συσκευής στον Προμηθευτή που εξαργυρώνει το voucher.
 • Η συμμετοχή κάθε Προμηθευτή Λιανικής στο Πρόγραμμα σημαίνει τη ρητή αποδοχή της υποχρέωσης:
  1. Δήλωσης / Επιβεβαίωσης Καταλληλότηταςτης Παλαιάς Συσκευής προς Ανακύκλωση.
  2. Σήμανσης (μέσω QR Code) και Καταγραφής της Παλαιάς Συσκευής στην πλατφόρμα του Προγράμματος.
  3.  
 • Παραλαβής της Παλαιάς Συσκευής από τον Δικαιούχο.
 • Παράδοσης της Παλαιάς Συσκευής σε Φορέα Ανακύκλωσης.
 • Η επιβεβαίωση της παράδοση σε Προμηθευτή της Παλαιάς Συσκευής αποτελεί καταληκτικό ορόσημο της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του Δικαιούχου.
 • Η επιβεβαίωση της παράδοσης σε Φορέα Ανακύκλωσης αποτελεί καταληκτικό ορόσημο της ολοκλήρωσης του Κύκλου Πώλησης.