Tο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ», είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών, που αποτελεί το διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται περίπου στα 900 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη προσέγγιση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα και έχει ως στόχο:

 • τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων και των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου
 • την εξοικονόμηση κόστους για τους πολίτες, τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης καθώς και, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτηρίων αυτών
 • την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Οφέλη συνεργασίας με το OIKOMARKET

 • Δωρεάν αυτοψία στο έργο.
 • Υποστήριξη από συνεργάτες μας και ενεργειακούς επιθεωρητές.
 • Σύνταξη προσφοράς προϊόντων.
 • Εκτέλεση εργασιών σε σύντομο χρονικό διάστημα και έλεγχος καλής λειτουργίας.
 • Άμεση αποστολή πιστοποιητικών , παραστατικών και όλων των απαραίτητων εγγράφων. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη στο 2106800496 ή στείλτε email στο info@oikomarket.gr

 

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που, η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση, κατά το φορολογικό έτος 2019 ενοικιάζεται/διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση ή είναι κενή, καθώς και για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους.

Ατομικό Εισόδημα (€)

Οικογενειακό Εισόδημα (€)

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης *

COVID 19 premium

Ενεργειακό premium

Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης

Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης (για λιγνιτικές περιοχές)

1

≤ 10.000

≤ 20.000

65%

10%

10%

85%

95%

2

> 10.000 – 20.000

> 20.000 – 30.000

55%

10%

10%

75%

85%

3

> 20.000 – 30.000

> 30.000 – 40.000

50%

10%

10%

70%

80%

4

> 30.000 – 50.000

> 40.000 – 70.000

45%

10%

10%

65%

75%

5

> 30.000 – 50.000

> 70.000 – 120.000

35%

10%

10%

55%

65%


* Στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης προστίθεται ποσοστό 10% για τους λιγνιτικούς δήμους (Δήμος Κοζάνης, Δήμος Βοΐου, Δήμος Βελβεντού, Δήμος Εορδαίας, Δήμος Σερβίων, Δήμος Φλώρινας, Δήμος Αμυνταίου, Δήμος Πρεσπών, Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας)

Κατοικίες που Επιδοτούνται

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν τρεις (3) διακριτοί τύποι αιτήσεων, μία (1) για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο (2) για πολυκατοικίες. 

 1. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας.
 2. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α.
 3. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β. 

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Γενικές προϋποθέσεις

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Παρεμβάσεις

Σημείωση : Επιλέξιμες για το Πρόγραμμα θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα εκτελεστούν μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το εν λόγω ΠΕΑ θα πρέπει να έχει εκδοθεί βάσει του νέου πλαισίου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) και συνεπώς θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της 26.11.2017.

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

1.Αντικατάσταση κουφωμάτων

2.Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης

3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης

4.Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

5.Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης – Αυτονόμησης (φωτοβολταϊκό, smart home, αναβάθμιση ανελκυστήρα, κλπ)

Επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης – αυτονόμησης:

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.2 € επί το σύνολο της εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων:

 • 48.500 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε  πολυκατοικία τύπου Α,
 • 76.270 € για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων

 1. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr. από τον ωφελούμενο/ σύμβουλο έργου.
 2. Δέσμευση επιχορήγησης και απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου.
 3. Υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών από τον ωφελούμενο/ σύμβουλο έργου.
 4. Οριστική υποβολή αίτησης από τον ωφελούμενο.
 5. Σε περίπτωση επιλογής κάλυψης ιδίων κεφαλαίων με δανεισμό, διενεργείται από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς πιστοληπτικός έλεγχος.
 6. Υπαγωγή αίτησης από τον δικαιούχο του Προγράμματος.
 7. Αποδοχή Απόφασης Υπαγωγής από τον ωφελούμενο.
 8. Υπογραφή της δανειακής σύμβασης (σε περίπτωση δανείου) από τον Ωφελούμενο και εκταμίευση προκαταβολής στους προμηθευτές.
 9. Υλοποίηση Παρεμβάσεων/ έκδοση Παραστατικών Δαπανών από τους προμηθευτές.
 10. Διενέργεια Β’ Ενεργειακής Επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή.
 11. Καταχώρηση δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου στο πληροφοριακό σύστημα από τον ωφελούμενο/ σύμβουλο έργου.
 12. Έλεγχος/αξιολόγηση από τον δικαιούχο του Προγράμματος.
 13. Καταβολή επιχορήγησης και εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων/προμηθευτών κ.λπ.).
 14. Καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.

 

Δείτε εδώ και κατεβάστε την Προδημοσίευση – Συνοπτικές Οδηγίες.

Δείτε εδώ και κατεβάστε την Προδημοσίευση – Οδηγός Εφαρμογής “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”.