Ασφάλεια Συναλλαγών

Το θέμα της ασφάλειας είναι προτεραιότητά μας!

Στo Oikomarket αναγνωρίζουμε την σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους καταχώρησης, κρυπτογράφησης και απόρρητο των συναλλαγών. Το θέμα της ασφάλειας είναι προτεραιότητά μας.

Γι`αυτό, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται ανάλογα με την επιλογή του χρήστη, είτε μέσω της μεγαλύτερης διεθνώς πλατφόρμας διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών PayPal (346 εκατομμύρια χρήστες) ή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL).

Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Στo Oikomarket αναγνωρίζουμε την σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους καταχώρησης, κρυπτογράφησης και απόρρητο των συναλλαγών. Το θέμα της ασφάλειας είναι προτεραιότητά μας.

Γι`αυτό, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται ανάλογα με την επιλογή του χρήστη, είτε μέσω της μεγαλύτερης διεθνώς πλατφόρμας διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών PayPal (346 εκατομμύρια χρήστες) ή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL).

Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.