Στo Oikomarket δεν σταματάμε απλά στην πώληση. Έχουμε την δυνατότητα να εγκαθιστούμε, να επισκευάζουμε και να συντηρούμε τον εξοπλισμό σας. Οι τεχνικοί μας και τα συνεργαζόμενα συνεργεία μας διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και εκπαίδευση για να παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη.

Προσφέρουμε λύσεις με το “κλειδί στο χέρι” και “after sales service” για την ευκολία και την ασφάλειά σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - OIKOMARKET

 • Εγκατάσταση Ηλιακού Θερμοσίφωνα
 • Συντήρηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα
 • Εγκατάσταση Θερμοσυσσωρευτών
 • Εγκατάσταση Θερμοσυσσωρευτών
 • Εγκατάσταση Ηλεκτρικού λέβητα
 • Εγκατάσταση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης
 • Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Τζακιού
 • Εγκατάσταση Ταχυθερμοσίφωνα
 • Εγκατάσταση Κλιματιστικού
 • Συντήρηση Κλιματιστικού
 • Εγκατάσταση Ηλιακού Αερόθερμου

Στo Oikomarket δεν σταματάμε απλά στην πώληση. Έχουμε την δυνατότητα να εγκαθιστούμε, να επισκευάζουμε και να συντηρούμε τον εξοπλισμό σας. Οι τεχνικοί μας και τα συνεργαζόμενα συνεργεία μας διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και εκπαίδευση για να παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη.

Προσφέρουμε λύσεις με το “κλειδί στο χέρι” και “after sales service” για την ευκολία και την ασφάλειά σας.

Στo Oikomarket δεν σταματάμε απλά στην πώληση. Έχουμε την δυνατότητα να εγκαθιστούμε, να επισκευάζουμε και να συντηρούμε τον εξοπλισμό σας. Οι τεχνικοί μας και τα συνεργαζόμενα συνεργεία μας διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και εκπαίδευση για να παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη.

Προσφέρουμε λύσεις με το “κλειδί στο χέρι” και “after sales service” για την ευκολία και την ασφάλειά σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Εγκατάσταση Ηλιακού Θερμοσίφωνα
 • Συντήρηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα
 • Εγκατάσταση Θερμοσυσσωρευτών
 • Εγκατάσταση Θερμοσυσσωρευτών
 • Εγκατάσταση Ηλεκτρικού λέβητα
 • Εγκατάσταση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης
 • Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Τζακιού
 • Εγκατάσταση Ταχυθερμοσίφωνα
 • Εγκατάσταση Κλιματιστικού
 • Συντήρηση Κλιματιστικού
 • Εγκατάσταση Ηλιακού Αερόθερμου